O piaskowcu

 

Piaskowiec jest zwięzłą skałą osadową należącą do grupy skał okruchowych. Powstał w wyniku diagenezy piasku, czyli przemiany luźnych osadów w spoistą skałę.


W zależności od składu mineralnego możemy wyróżnić piaskowce kwarcowe, arkozy oraz szarogłazy.


Piaskowce są najbardziej rozpowszechnionymi głazami na kuli ziemskiej. W Polsce możemy je spotkać zwłaszcza w Karpatach, Górach świętokrzyskich, Sudetach oraz okolicach Krakowa.Piaskowiec jest najstarszym materiałem budowlanym, trwałym, odpornym na warunki atmosferyczne i zniszczenie. Jako materiał bardzo trwały i wytrzymały był używany w budownictwie już w starożytności, czego przykładem są piramidy egipskie, które zachowały swoją świetność do dzisiejszych czasów. Również współcześnie znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach

związanych z budownictwem i nie tylko.

 

 
kamień naturalny  piaskowiec  kopalnia piaskowca  palcza  murki francuskie